TARIEVEN WSV ONKLAAR ANKER SEIZOEN 2023-2024

 

CONTRIBUTIES.....................................................................................
  1. Wachtlijst (tot Aspirant-Lidmaatschap) 30,00
  2. Entreegeld (Inkoopsom) 685,60
  3. Restitutie Inkoopsom bij beëindiging 1e lidmaatschapsjaar 2/3 deel 457,05
  4. Restitutie Inkoopsom bij beëindiging 2e lidmaatschapsjaar 1/3 deel 228,55
  5. Contributie Aspirant/Lid met een ligplaats in het water of op de wal
      (inclusief bijdrage vaste lasten van de vereniging, variabel per verenigingsjaar)

495,50

  6. Contributie Lid zonder ligplaats 60,60
  7. Contributie Partnerlid 30,35
  8. Contributie Jeugdlid 0,00
  9. Bijdrage Vriend van Onklaar Anker 30,00
10. Afdracht Watersportverbond voor een Lid 22,70
11. Afdracht Watersportverbond Jeugdlid/ Gezinslid 11,35
LIGGELDEN
12. Liggeld geheel jaar, oppervlakte ligplaats in m² x tarief 3,85
HELLINGEN
13. Hellingen, vast bedrag (Winter op de Wal) 87,80
14. Knippen & Scheren, maximaal twee weken op de wal 87,80
15. Noodhelling 87,80
OVERIGE STALLING
16. Bijboot per jaar indien u gebruik maakt van de haven cq het terrein 26,50
17. Trailers e.d. per m² per zomer- of winterseizoen 8,45
18. Surfplank in het botenrek per jaar 26,50
19. Kasthuur per jaar (Halve kast) 38,20
20. Stalling klimmateriaal per jaar (Ladders, steigers e.d.) 21,20
ELEKTRA EN WATER
21. Elektraverbruik leden vanuit de meter bij de ligplaats, per kWh

0,30

22. Elektraverbruik leden vanuit de meter Wal, per kWh 0,30
23. Elektramunt 1 kWh (5 Amp) t.b.v. elektra wal 0,30
24. Elektramunt 4 kWh (16 Amp) t.b.v. elektra wal 1,20
DIVERSEN
25. Administratiekosten 50,00
26. Kasthuur Sleutel (Borg) 10,00
27. Heksleutel (Borg) per aspirant/lid of partner 20,00
28. Verenigingsvlag WSV Onklaar Anker 7,95
29. Verenigingspet WSV Onklaar Anker 15,00
PASSANTEN
30. Liggeld zomerseizoen, per dag per strekkende meter, vanaf 16.00 uur 1,75
31. Noodhelling voor niet leden 125,00
32. Heksleutel, borg voor Passant (indien de toegangsdeur defect is) 20,00
33. Winterpassant per strekkende meter (vanaf 1 november tot 1 april) 52,50
34. Milieutoeslag voor schip langer dan 14 dagen per jaar in haven 53,10
35. Voorschot Elektra Winterpassant (Borg) 100,00
ADVERTEERDERS
36. Hele pagina 195,30
37. Halve pagina 97,65
38. Kwart pagina 48,80

Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 5 april 2024

Tarievenlijst 2023-2024 versie B: 16 april 2024

D. Sandstra, penningmeester
retseemgninnep.[antispam].@onklaaranker.nl