LEDEN EN ASPIRANT LEDEN

Het onderhoud van de haven, maar ook al het andere wat komt kijken bij een haven doen de leden en aspirant leden van watersportvereniging Onklaar Anker zelf. Hellingen van de boten, het aanleggen van electra, maar ook het onderhoud van het groen en het beheer van de kantine. Om dit goed te organiseren zijn er in de vereniging afspraken hoe we werken en regels.

De belangrijkste zijn samengevat in 'Wat je als lid van WSV Onklaar Anker moet weten'. Hierin vindt u informatie over hoe de vereniging werkt, de werkplicht, 'winter op de wal', mogelijkheden voor het doen van onderhoud en reparaties en nog veel meer. Voor aspirantleden en leden verplichte kost.
Klik hier voor de uitleg over wat je als lid van WSV Onklaar Anker moet weten >>

Verenigingsblad en mailing

De leden, aspirant leden en 'Vrienden van Onklaar' ontvangen per mail 4 keer per jaar het digitale verenigingsblad 't Opkikkertje. In deze uitgaven staan de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten. Tussenstijds zijn er mailingen vanuit het bestuur en de commissies.

Belangrijke data

Wanneer gaan de boten in het voorjaar weer in het water? Wanneer is bezem in de mast? In de lijst met belangrijke data vindt u antwoord.
Klik hier voor de Belangrijke data 2023 >>

Havenindeling

De havenindeling, winter en zomer, wordt per e-mail bekendgemaakt en staat op het mededelingenbord van het bestuur.

Privacyverklaring

Bewust of onbewust delen de leden van Onklaar Anker persoonsgegevens met de vereniging. De vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens. In de privacyverklaring staat hoe Onklaar Anker met persoonsgegevens omgaat en welke rechten hieraan verbonden zijn.
Klik hier voor de privacyverklaring van Onklaar Anker >>

Tarieven

Hoe hoog is de contributie? Hoeveel bedraagt het liggeld per vierkante meter ligplaatsmaat? Wat kost de elektriciteit? Antwoord hierop vindt u in de lijst met tarieven.
Klik hier voor de Tarievenlijst seizoen 2022-2023 >>

Statuten & Reglementen

De statuten en het huishoudelijk-, haven- en kantinereglement zijn gebundeld in dit handig document.
Klik hier voor de Statuten en Reglementen >>

Verzekering

Om jaarlijks aan te tonen dat uw boot verzekerd is kunt u de verzekerinspolis en betaalbewijs daarvan mailen naar reknaraalknognirekezrevtoob.[antispam].@gmail.com

Vragen en informatie

Heeft u vragen? Wil u iets doorgeven maar u weet niet waar u terecht kunt.
Mail ruutseb.[antispam].@onklaaranker.nl